pracownik sprawdza, jak zniwelować wypadki w miejscu pracy

Metody zapobiegania wypadkom w miejscu pracy Dodaj komentarz

Według danych Światowej Organizacji Zdrowia wypadkom w miejscu pracy ulega każdego roku prawie 100 milionów pracowników. Niestety wypadki w miejscu pracy zdarzają się często, za przeważającą ich liczbę (około 90%) odpowiadają sami pracownicy. Najczęstszą przyczyną takich zdarzeń jest nieprzestrzeganie przez nich zasad bezpieczeństwa i higieny pracy. Istnieją jednak metody, które można wdrożyć w celu zminimalizowania ilości niebezpiecznych incydentów. Warto pamiętać, że obniżenie liczby wypadków w Twojej firmie nie tylko zabezpieczy zdrowie i życie pracowników, ale również zwiększy zwrot z inwestycji w odpowiednie urządzenia bezpieczeństwa.

Najczęstsze przyczyny wypadków przy pracy

Za wypadki w miejscu pracy odpowiadają nie tylko sami pracownicy, ale także nieodpowiedni stan czynnika materialnego lub jego brak, nieprawidłowe posługiwanie się narzędziami oraz maszynami, zła organizacja pracy i stanowiska pracy.

Częstą przyczyną wypadków jest niedostateczne szkolenie pracowników. Przede wszystkim osoby zatrudnione w danym przedsiębiorstwie muszą zrozumieć ryzyko związane z ich obowiązkami oraz umieć sprawnie, ale i bezpiecznie obsługiwać maszyny oraz narzędzia. Wypadki przy pracy wynikają niejednokrotnie również z zaniedbania procedur bezpieczeństwa.

Najczęstsze przyczyny wypadków przy pracy to:

 • Nieostrożność i zaniedbanie.
 • Brak odpowiedniego przeszkolenia.
 • Nieprawidłowa eksploatacja narzędzi i maszyn.
 • Przeciążenie fizyczne i psychiczne pracownika.
 • Niewłaściwa organizacja pracy.
 • Brak stosownych procedur oraz regulacji.
 • Trudne warunki pogodowe i środowiskowe.

Wypadki w miejscu pracy – jak im zapobiegać?

Skuteczne zapobieganie wypadkom przy pracy rozpoczyna się od pracodawcy, który powinien wywiązywać się ze swoich obowiązków względem zagwarantowania pracownikom odpowiednich warunków pracy i najwyższych standardów bezpieczeństwa. Jego rolą jest przygotowanie stanowisk roboczych w taki sposób, aby spełniały one wszelkie obowiązujące normy BHP, a także wyposażenie ich w sprawne i bezpieczne maszyny oraz nowoczesne systemy bezpieczeństwa oparte na nowych technologiach. Jak zapobiec wypadkom w miejscu pracy?

Przede wszystkim BHP

W celu maksymalnego podniesienia bezpieczeństwa pracowników należy w głównej mierze zadbać o kilka kluczowych aspektów związanych z BHP:

 • utrzymanie porządku w obszarach roboczych,
 • prawidłowe oznakowanie w zakresie procedur bezpieczeństwa,
 • systematyczne serwisowanie pojazdów i urządzeń,
 • regularne szkolenia i dostęp do sprawnego sprzętu,
 • zachęcanie do informowania o możliwych zagrożeniach.

Nowoczesny system Lockout/Tagout

Jednym ze skutecznych sposobów na zapobieganie wypadkom przy pracy jest zastosowanie w przedsiębiorstwie odpowiednich procedur LOTO SAFETY PADLOCKS.

Lockout/Tagout (LOTO) to kompleksowy system bezpieczeństwa stosowany w celu ochrony pracowników przed niespodziewanym uruchomieniem maszyn i urządzeń podczas przeprowadzania czynności konserwacyjnych lub serwisowych. LOTO to skuteczne rozwiązanie szeroko stosowane głównie w sektorze przemysłowym oraz produkcyjnym. System LOTO pozwala na identyfikację wszystkich potencjalnych źródeł umożliwiających uruchomienie maszyny, a następnie określenie procedury LOTO oraz zastosowanie blokad, kłódek i innych form barier fizycznych w celu odcięcia możliwości uruchomienia danych urządzeń.

Regularne audyty i inspekcje

Nawet najlepszy system bezpieczeństwa nie spełni swojej roli, jeżeli nie będzie przestrzegany. Konieczne więc są systematyczne kontrole oraz audyty bezpieczeństwa w przedsiębiorstwie, których celem jest sprawdzenie warunków panujących w obszarach roboczych oraz stanu technicznego maszyn i urządzeń. Regularne inspekcje mogą pomóc w szybkim zlokalizowaniu i wyeliminowaniu potencjalnych problemów oraz zagrożeń. Ponadto pracownicy powinni być świadomi znaczenia zasad BHP i brać na siebie odpowiedzialność za bezpieczeństwo zarówno za swoje, jak i innych osób.

Przeczytaj także: Jakie rodzaje zabezpieczeń maszyn pomogą chronić życie i zdrowie pracowników?

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *