W dzisiejszych czasach coraz więcej firm stawia na maksymalizację bezpieczeństwa, ochronę swoich pracowników i minimalizację szansy na wystąpienie wypadku przy pracy. Jednym ze sposobów ochrony zarówno pracowników jak i urządzeń, przy których aktualnie wykonywana są prace serwisowe jest systemu Lockout / Tagout – w skrócie LOTO – który zwiększa bezpieczeństwo na terenie zakładu pracy w trakcie serwisowania i konserwacji maszyn i urządzeń.

Czym jest system Lockout / Tagout?

Jak wskazują rozmaite statystyki, nawet 15% wypadków śmiertelnych w miejscach pracy związanych jest z pracami konserwacyjnymi. Za sprawą systemu Lockout Tagout, pracownicy na terenie zakładu pracy mogą zabezpieczać urządzenia i maszyny na czas ich remontu i konserwacji. To z kolei minimalizuje szansę na przypadkowe uruchomienie serwisowanej maszyny, która nie jest w danym momencie gotowa do bezpiecznej pracy, a której uruchomienie skutkować może wypadkiem. System Lockout Tagout jest więc optymalnym sposobem na zapewnienie bezpieczeństwa w miejscu pracy.

Wyświetlanie 1–24 z 140 wyników

System dzieli się niejako na dwie części.

Blokady LOCKOUT uniemożliwiają nieautoryzowane załączenie / zasilenie maszyny podczas prac serwisowych / konserwacyjnych. Dopóki owa blokada nie zostanie usunięta, pozbawione dopływu energii urządzenie nie będzie mogło zostać uruchomione i przywrócone do pracy. W ofercie sklepu Safetypadlocks znajdą Państwo także, między innymi, blokady LOCKOUT chroniące dostępu do drabiny czy blokady butli gazowych, które uniemożliwią skorzystanie z nich przez nieautoryzowany personel.

TAGOUT z kolei polega na umieszczeniu odpowiedniego oznaczenia, w formie specjalnej etykiety, na zainstalowanej blokadzie. Oznaczenie to musi zawierać informacje o celu blokady, osobie, która ją założyła i która może ją zdjąć, jak i planowanym terminie ukończenia procesu konserwacji. Żadna inna osoba, prócz tej, której dane znajdują się na etykiecie, nie jest upoważniona do usunięcia blokady i przywrócenia urządzenia do działania.

Rodzaje blokad i kiedy się je stosuje

Zabezpieczenia LOTO możemy podzielić na dwie grupy – blokady elektryczne i blokady mechaniczne. Pierwsze instalowane są w szafach sterowniczych i/lub rozdzielniach, drugie na wszelkie zawory czy dźwignie. W ich przypadku na miejscu, które chcemy zabezpieczyć, instalowana jest kłódka ze wspomnianą wcześniej zawieszką, zawierającą informacje, między innymi, o osobie, która założyła blokadę.

Jeśli przy konserwacji maszyn pracuje więcej niż jedna osoba, stosuje się specjalne, zbiorcze skrzynki zabezpieczające. Na serwisowanym urządzeniu umieszcza się wtedy kilka blokad, a we wspomnianej skrzynce zamyka się klucze do nich. Na koniec każdy z pracujących przy konserwacji pracowników zakłada na skrzynkę kłódkę. Uniemożliwia to jej otwarcie bez obecności całego personelu pracującego przy konserwacji i pobranie klucza, co w konsekwencji pozwoliłoby odblokować serwisowane urządzenie. W sklepie Safetypadlocks znajdą Państwo zarówno pojedyncze kłódki z etykietami, jak i blokady grupowe w formie skrzynki.