zabezpieczenia maszyn

Jakie rodzaje zabezpieczeń maszyn pomogą chronić życie i zdrowie pracowników? Dodaj komentarz

Ryzyko związane z obsługą urządzeń elektrycznych powinno być w każdym zakładzie pracy eliminowane lub minimalizowane – w tym celu stosuje się odpowiednie zabezpieczenia maszyn. W każdym miejscu mogą występować jednak inne zagrożenia, dlatego elementy te należy dobierać indywidualnie. Jakie rodzaje zabezpieczeń maszyn możemy jednak wyróżnić i które z nich sprawdzą się w przypadku danego ryzyka?

Znaczenie prawidłowego zabezpieczenia maszyn

Pomimo że sytuacja związana z bezpieczeństwem pracowników w zakładach produkcyjnych ciągle się poprawia, nadal istnieje ryzyko wypadków, które koniecznie trzeba mieć na uwadze. Zdrowie i życie wszystkich zatrudnionych osób musi być przecież w odpowiedni sposób chronione, dlatego konieczne jest zapewnienie niezbędnych do tego środków. Szczególnie dużo zagrożeń związanych jest z obsługą maszyn. Trzeba jednak pamiętać, że nie dotyczy ono jedynie osób, które przy nich bezpośrednio pracują, ale także tych, którzy zajmują się ich naprawą, transportem czy też utrzymaniem w czystości. Choć nie każde ryzyko jesteśmy w stanie całkowicie wyeliminować, to przed znaczną częścią zagrożeń mogą ochronić odpowiednie zabezpieczenia maszyn.

Rodzaje zabezpieczeń maszyn

W zależności od wielu czynników wykorzystywane mogą być inne zabezpieczenia maszyn, które mają ochronić obsługujących je pracowników przed zagrożeniami. Wszystkie środki ostrożności należy zawsze dobierać po dokładnym przeanalizowaniu potencjalnego ryzyka. Zanim podejmiemy decyzję, w jakie wyposażenie warto się zaopatrzyć, trzeba jednak najpierw poznać najczęstsze zagrożenia i rodzaje zabezpieczeń maszyn, które są obecnie najczęściej stosowane.

Dużym ryzykiem, które konieczne trzeba uwzględnić, jest przypadkowe włączenie urządzenia przez nieuprawnione osoby. Może to bowiem doprowadzić do groźnego wypadku. By temu zapobiec stosuje się zabezpieczenia maszyn elektrycznych do systemu Lockout Tagout, które odcinają dopływ energii, przez co uniemożliwiają ich pracę. Niezwykle duże znaczenie mają w tym przypadku odpowiednie kłódki bezpieczeństwa, które pozwolą na uruchomienie maszyny jedynie osobom, które posiadają klucz.

Przed przypadkowym uruchomieniem chronią także inne zabezpieczenia maszyn, takie jak blokady grzybków, przycisków pulpitu i wtyczek elektrycznych. Stosowanie tego typu elementów przyczyni się do wyeliminowania wielu zagrożeń, więc warto się w nie wyposażyć. Podczas remontów urządzeń bardzo ważne jest natomiast używanie blokad wyłączników RBK, które zapewnią bezpieczeństwo pracownikom.

Osłony i zabezpieczenia maszyn elektrycznych – zadbaj o bezpieczeństwo pracowników

Ryzykiem, które trzeba wziąć pod uwagę, jest także możliwość wtargnięcia pracownika do strefy, w której nie powinien się on znajdować. Może to spowodować poważne zagrożenie dla jego zdrowia lub życia, dlatego trzeba zastosować odpowiednie zabezpieczenia maszyn, które będą zapobiegać wypadkom. Pomocne mogą być w tym bramki wyznaczające strefę pracy maszyny, które wykorzystują blokady linkowe. W miejscach, w których nie będzie możliwe ich zamontowanie, konieczne będzie zastosowanie kurtyn świetlnych.

Aby wyeliminować pozostałe zagrożenia, warto zamontować także inne osłony i zabezpieczenia maszyn, takie jak wyłączniki awaryjne, naklejki ostrzegawcze i odpowiednie sygnalizatory. Trzeba jednak pamiętać, że to, jakie elementy powinniśmy zastosować w danym miejscu pracy, zależy od wielu czynników. Zawsze należy jednak pamiętać, że bezpieczeństwo pracowników jest niezwykle ważne i nie można dopuszczać do sytuacji, w której brak odpowiednich środków ochrony naraża zdrowie lub życie zatrudnionych osób.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *