6 kroków Lockout Tagout Tryout Dodaj komentarz

Co to jest 6 kroków Lockout Tagout Tryout ?

Każdego roku podczas prac naprawczych lub konserwacyjnych urządzeń przemysłowych dochodzi do tysięcy wypadków przy pracy.

Większość tych wypadków jest spowodowana nieautoryzowanym załączeniem źródeł zasilania. Lockout-Tagout to procedura, która pomaga zapobiegać wypadkom w miejscu pracy.

Procedura Lockout-Tagout zapewnia, że sprzęt jest wyłączony i  zabezpieczony podczas prac konserwacyjnych lub naprawczych.

Normy OSHA

Stosowanie odpowiednich procedur Lockout-Tagout chroni pracowników przed uwolnieniem niebezpiecznej energii. Wiele międzynarodowych firm przyjęło standardy OSHA do zarządzania procedurami Lockout-Tagout.

Standardy Administracji Bezpieczeństwa i Higieny Pracy (OSHA) to przepisy opisujące metody, które pracodawcy są zobowiązani stosować w celu ochrony swoich pracowników przed zagrożeniami.

Norma OSHA 1910.147 obejmuje Lockout-Tagout i kontrolę energii niebezpiecznej. Norma określa odpowiedzialność pracodawcy za ochronę swoich pracowników przed niebezpieczną energią. W normie również można znaleźć wytyczne dotyczące szkolenia swoich pracowników, aby upewnić się, że rozumieją i mogą przestrzegać obowiązujących wymagań procedur kontroli energii niebezpiecznej.

Cztery kluczowe punkty dotyczące blokad LOTO według OSHA to:

  • Blokady muszą być identyfikowalne.
  • Blokady Lockout i Kłódki bezpieczeństwa powinny być używane wyłącznie do kontroli energii.
  • Blokady nie mogą być używane do innych celów.
  • Blokady muszą spełniać następujące wymagania: trwałe, znormalizowane, niezawodne, identyfikowalne.

Sześć kroków procedury Lockout Tagout Tryout

Krok 1: Przygotowanie i powiadomienie.

Pracownicy przeszkoleni z procedury LOTO są zobowiązani do postepowania według niej oraz opracowanych instrukcji LOTO poszczególnych maszyn w związku z wykonywaniem danego zadania. Przed rozpoczęciem zakładania izolacji należy powiadomić wszystkich pracowników o rozpoczętych pracach i zastosowaniu procedury loto.

Krok 2: Wyłączenie urządzenia

Odetnij wszystkie źródła energii zgodnie z instrukcją LOTO. Jeżeli w układzie występuje tzw. energia zmagazynowana – pamiętaj o jej uwolnieniu zgodnie z instrukcją bezpieczeństwa.  

Uwaga: W celu sprawdzenia prawidłowego odcięcia energii elektrycznej, najlepszą metodą postępowania (jeśli jest to bezpieczne) może być procedura włączenia i wyłączenia.

Krok 3: Założenie blokad Lockout.

Zablokuj źródła energii. Kłódka musi być zamocowana w taki sposób, aby element włączające/odcinający energię był w pozycji wyłączonej i aby jego normalne przełączenie było fizycznie niemożliwe bez zdjęcia zabezpieczeń. Sprawdź czy wszystkie blokady loto  zostały założone w sposób prawidłowy

Krok 4:  Zablokowanie

Założone blokady Lockout zabezpiecz za pomocą kłódek indywidualnych.

Uwaga: Nigdy nie dawaj nikomu klucza do swojej osobistej kłódki bezpieczeństwa.

Krok 5: Potwierdzenie poprawności wyłączenia

Pracownik zakładający blokady loto odpowiedzialny jest przeprowadzić kontrolę odcięcia i wykonać fizyczną próbę ponownego uruchomienia urządzenia. Do momentu potwierdzenia, że w danym układzie nie występuje energia należy postępować tak jakby układ był zasilany

Krok 6: Demontaż wszystkich blokad po zakończonych pracach.

Elementy izolacji mogą być zdejmowane wyłącznie przez pracownika, który je założył. Jeśli osoba, która założyła kłódki i przywieszki nie może ich zdjąć, należy postępować zgodnie z procedurą awaryjnego zdejmowania elementów systemu. Włącz zasilanie urządzenia i przywróć je do normalnego stanu.

Chcesz uzyskać więcej informacji na temat 7-etapowej procedury Lockout-Tagout? Jesteśmy gotowi aby odpowiedzieć na wszystkie Twoje pytania dotyczące Lockout-Tagout.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *